Váš nový Eshop

od prvej myšlienky a konzultácie výberu vhodného obchodného systému, cez analýzu konkurencie, až po následnú optimalizáciu pre vyhľadávače. Prevedieme vás celým procesom nastavenia a importu dát, ak to bude potrebné.

 

Social Media Marketing

Výber vhodného systému

prvotný správny návrh vám zabezpečí ušetrenie prostriedkov buď vo fáze prípravy systému, ale hlavne pri nasledujúcom potencionálnom raste. Je dôležité byť pripravený na nárast tak, aby ststém rástol spolu s vami.

Každý eshop projekt si vyžaduje iný systém. Niekomu postačuje:

  • ready-made (okamžite použiteľný), ale ťažko v budúcnosti systémovo modifikovateľný typ Shoptet
  • opensource, kde relatívne lacno môžete do určitej miery prispôsobovať systém podľa potrieb napr. Prestashop
  • custom riešenie na kľúč. Toto je najdrahšie riešenie, ale v niektorých prípadoch sa mu nedá vyhnúť.

 

Implementácia systému

Výber hostingu a systému je rovnako dôležitý podľa typu projektu. Týka sa halvne väčších projektov, kde sa očakáva vyššia návštevnosť prípadne individuálne riešenia a prepojenia.

Tu treba myslieť na:

  • stabilitu.  Aby vám pri nečakanom náraste návštevnosti nezlyhal systém.
  • bezpečnosť. Celý server máte vo svojej správe, bez možnosti prístupu nepovolaných osôb.

Prevádzka a príprava pre Marketing

správna príprava a výber systému je možno aj polovica úspechu pri následnej SEO optimalizácii. Dôležitý je aj výber PPC špecialistu, ktoý web pripraví na okamžitý vstup na trh.

Umožní správne napr.

  • vnútorné prelinkovanie
  • užitočné  tzv. snippety nielen pre marketing

 

 

Keďže prevádzkujeme aj vlastné eshopy vieme vám poradiť reálne obchodné skúsenosti s jednotlivými systémami. A veríme, že vám vyberieme ten najvhodnejší systém aj vzhľadom na váš rozpočet.