Web Design Services

Optimalizácia na Konverzného pomeru

Vlastná optimalizácia konverzného pomeru (CRO) stručne znamená zlepšenie pomeru všetkých návštevníkov stránok premenených na skutočných zákazníkov. CRO tiež pomáha pri zvyšovaní predaja, miery prekliknutia aj iných nedefinovaných cieľov.

Výsledky miery konverzie tiež ovplyvňujú návratnosť investícií (ROI) z každého zdroja návštevnosti a kampane

 

Optimalizácia konverzného pomeru zlepšuje takmer každý ďalší aspekt digitálneho marketingu tým, že zvyšuje hodnotu vášho webu pre každého návštevníka. A platí čím vyššia je vaša miera konverzie, tým lepšia bude vaša návratnosť investícií. Neustále zmeny a dohľad na optimalizáciou je potrebný k zlepšeniu vášho CRO a trvá dlho aj po dokončení testovania. Avšak tieto údaje aj keby ste sa rozhodli vybudovať úplne novú web stránku s podobným zameraním, stále budete môcť použiť výsledky všetkých testov, ktoré boli doteraz spustené. Tieto informácie budú stále veľmi užitočnými vedomosťami optimálnych postupov pre váš ďalší projekt.

 

 

CRO techniky

A/B Testovanie

Efektivnejšie ROI 

Efektívna komunikácia na začiatku našej spolupráce nám umožní vytvoriť „testovacie postupy“, ktoré poskytnú merateľné, no zároveň konkrétne ciele v oblasti výnosov, lojality zákazníkov a celkového zvýšenia podielu na trhu.

Effective Copyrighting

Orientujeme sa na dosahovanie reálnych cieľov prostredníctvom analýzy, presného testovania. Dôkladne analyzujeme spôsoby, akými sa používatelia interagujú s vašou webovou stránkou, a zároveň pripravujeme stratégie na pritiahnutie zákazníkov a zvýšeniu miery konverzie.

Snažíme sa používať najlepšie nástroje a metódy na zhromažďovanie a vizualizáciu údajov, aby sme mohli robiť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie rozhodnutia v jednotlivých prípadoch. 

Ponúkame najefektívnejšie techniky pre zýšenie konverzného pomeru,  A/B testovanie , testovanie s viacerými vstupnými premennými, ako aj rôzne iné metódy, ako sú zmeny rozloženia umiestania, medzery, farby  aj cielove stránky. Všetky tieto informácie využívame, kým nezistíme, ktorá kombinácia má  v najvyššej miere najlepšie konverzie.

Pomocou testovania zaisťujeme dosiahnutie najlepších výsledkov pre vašu spoločnosť. Neustále budeme musieť testovať a vylepšovať všetky aspekty vašej web stránky, pričom sa bude kontrolovať (hlavne opätovne kontrolovať), čo funguje a čo nie, aby sa z ďalších návštevníkov stali zákazníci ktorí spravia konverziu.

 

Naíšte nám o projekte

Dovoľte nám porozumieť vášmu obchodu do takej mery aby postupne dokázal rásť aj bez našej pomoci.

Investujte svoj marketingový rozpočet do našej stratégie s ktorou získajte rýchlu návratnosť svojej investície.