Audit a Analýza prítomnosti v online priestore

Hospodársky rast dosiahnete pomocou úspešnej digitálnej stratégie založenej na podrobných analytických výstupoch.

Úplná analýza projektu

Úplná analýza a audit projektu zahŕňa  zisťovanie istých skutočností vašej stránky a kampaní, aby ste získali jasnejšiu predstavu o vašom odvetvi a možnostiach posunu. Report určuje tiež vašu aktuálnu pozíciu na trhu v porovnaní s vašimi hlavnými konkurentmi.

Podrobný audit identifikuje a odstráni všetky potenciálne prekážky výkonu vášho webu a pomôže vám vybudovať základ pre vaše ďalšie úsilie v oblasti digitálneho marketingu.

Kompletná analýza poskytuje komplexné navrhované odporúčania, obsahové marketingové stratégie a plán, ktorý by mal byť oporou vašich obchodných potrieb a cieľov. 

 

 

Úzko spolupracujeme s našimi klientmi nielen pri stanovovaní reálnych cieľov a zámerov pre online aktivity, ale niekedy po dohode aj v kombinácii s retial obchodom.

V našej analýze a audite predkladáme komplexnú správu o našich zisteniach, ktorá obsahuje okrem iného aj informatívne odporúčania k ďalším krokom.

 

Priebežné vyhodnocovanie

Podľa veľkosti projektu pripravíme pravidelný report vývoja, ktorý vám dá čiastkový prehľad o činnosti a jednotlivých krokoch vývoja návštevnosti, konverzií, alebo iných údajov.

 

Komplexné vyhodnocovanie na základe dlhodobých cieľov

Ide o report, ktorý vyhodnocuje konkrétne ciele a ich naplnenie.

Effective Web Development Solutions

Ponúkame analýzu v reálnom čase teda na požiadanie, analýzu jednotlivých stránok (obsahu, pozícií a pod.), analýzu trhu, audit konkurencie, audit zákazníkov a aj analýzu influencerov (ak sú využívaní).  Vieme aj  pomocou individuálneho analytického programu zahrnúť do reportu aj:  vlastné vytvorené filtre a parametre, automatické úlohy, sledovanie udalostí, vizualizáciu cieľov, asistované konverzie, tok návštevníkov mimo a na stránke, spätné linky k cieľu a mnoho ďalších služieb v závislosti od toho, čo vaša spoločnosť požaduje.

Naše prípadové štúdie

projekty