Na prvej strane za 2 mesiace

Predstavujeme web, ktorý sme na základe skúseností dostali na prvé stránky za 2 mesiace.  Na prvé a druhé miesta s kľúčovými produktmi dokonca už do 3 mesiacov.

Zadanie bolo jasné: čo najrýchlejšie dostať web na prvú stranu v Google vyhľadávači najlepšie do 6 mesiacov.  

Bolo to reálne, keďže web bol nový, doména bola nová a obsah sme vytvárali nanovo sami na základe vlastnej analýzy konkurencie.

Organický nárast od úplného vzniku webu
Dáta zo Search Console videnia a kliky. Je to iba začiatok.

Prirodzený nárast transakcií v priebehu optimalizácie. Prvé 3 mesiace života webu. 

Výzva

Maximálne do 6 mesiacov dostať úplne nový eshop na prvé stránky v kľúčových produktoch a hlavných produktových kategóriách. 

Riešenie

Celému procesu optimalizácie predchádzala kvalitná analýza vlastných produktov a produktov konkurencie, kde reálne vieme získať pozície. Keďže išlo o predtým neexistujúci web bola zvolená nasl. stratégia.

Zamerali sme sa na:

 1. Výber hlavných kľúčových slov
  • použité na hlavných kľúčových stránkach eshopu v optimálnom pomere
  • všetky texty sa písali nanovo a sú teda originálne
  • tieto frázy boli modifykované a použité aj na určitých podstránkach, kde sme predpokladali, že sa návštevník zdrží dlhšie
 2. Technické SEO 
  • interná štruktúra liniek
  • rýchlosť a stabilita eshopu
  • štruktúra shopu
 3. Externý link building sme nepoužili, keďže by pri novom webe hrozila s vysokou pravdepodobnosťou penalizácia
 4. Web sme nechceli vypúšť skôr ako bolo všetko pripravené

Výsledok

Web bol spustený až po detailnej  kontrole všetkých SEO parametrov, tak aby nebolo následne potrebné  zasahovať do obsahu a štruktúry. Sme zástancami postupu "2 krát meraj raz rež" a teda až keď sme presvedčený, že je web pripravený, publikujeme ho.

05:57 RELÁCIA

5,11 STR./NÁVŠTEVA

62,97 % VÝNOSY

Štúdie

iné projekty

Get new blog posts by email: